Praca konkursowa nr 5

  • Autor: Miłosz Krysztofowicz
  • Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Króla Stefana Batorego w Łodzi
  • Liczba głosów: 433
Konkurs został zakończony.