Praca konkursowa nr 17

  • Autor: Dominika Tworkiewicz, Amelia Zamaria, Lena Reczulska
  • Szkoła: Szkoła Podstawowa nr. 110 im. Partyzantów Ziemi Łódzkiej
  • Liczba głosów: 1233
Konkurs został zakończony.