Praca konkursowa nr 16

  • Autor: Antoni Kurowski, Szymon Pałka, Patrycja Marcinkowska
  • Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 36 w Łodzi
  • Liczba głosów: 207
Konkurs został zakończony.