Praca konkursowa nr 13

  • Autor: Jakub Witaszek
  • Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Króla Stefana Batorego w Łodzi
  • Liczba głosów: 166
Konkurs został zakończony.