Praca konkursowa nr 7

  • Autor: Igor Makara, Mikołaj Pałczyński
  • Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 101 w Łodzi
  • Liczba głosów: 156
Konkurs został zakończony.