Praca konkursowa nr 109

  • Autor: Patryk Hamerski
  • Szkoła: Szkoła Padstawowa nr 64 w Łodzi
  • Liczba głosów: 2349
Konkurs został zakończony.