Praca konkursowa nr 55

  • Autor: Paula Amałowicz
  • Szkoła: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 19 we Wrocławiu
  • Liczba głosów: 9415
Konkurs został zakończony.