Praca konkursowa nr 261

  • Autor: Amelia Pułaczewska
  • Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 96 im. Leonida Teligi we Wrocławiu
  • Liczba głosów: 55620
Konkurs został zakończony.