Praca konkursowa nr 36

  • Autor: Izabella Murawska
  • Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Króla Stefana Batorego w Łodzi
  • Liczba głosów: 40
Konkurs został zakończony.