Praca konkursowa nr 2

  • Autor: Snizhana Khludieieva
  • Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 2 im. H. Sucharskiego we Wrocławiu
  • Liczba głosów: 23203
Konkurs został zakończony.