Praca konkursowa nr 80

  • Autor: Stanisław Karpa
  • Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju we Wrocławiu
  • Liczba głosów: 310
Konkurs został zakończony.