Praca konkursowa nr 61

  • Autor: Hanna Dziadek
  • Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu
  • Liczba głosów: 5735
Konkurs został zakończony.